סנפיר וקשקשת

סנפיר וקשקשת / הרב אלעזר אהרנסון, ראש ישיבת הסדר חולון כידוע, סימני הטהרה של הדגים הם הסנפיר והקשקשת – רק דג שבו שני איברים אלו הרי הוא דג כשר לאכילה. והנה, מחדשת לנו המשנה במס' נידה (דף נא עמוד ב): "כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת". ראשית,…

הוכח תוכיח

הוכח תוכיח את עמיתך / הרב אלעזר אהרנסון, ראש ישיבת הסדר חולון במקורה, באה מצוות התוכחה כדי להרבות שלום בין אנשים: "לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא" (ויקרא יט, יז). כשם שיש קשר בין שני החלקים האחרונים של הפסוק – תוכיח את עמיתך כדי שלא תישא עליו חטא,…

ואולך אתכם קוממיות

שבתון תשס"ה ואולך אתכם קוממיות / הרב אלעזר אהרנסון, ראש ישיבת ההסדר חולון במרכזה של פרשת בחוקותי עומדות פרשיות הברכה והקללה – הברכה שתתרחש "אם בחוקותי תלכו", והקללה "אם לא תשמעו לי… ואם בחוקותי תמאסו". פרשיית הברכה נחתמת בפסוק "אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם…

תורת המצורע – תורת המוציא שם רע

מדרש רבה לפרשת השבוע מביא סיפור מפורסם, ונביא כאן את תרגומו לעברית: דבר אחר 'זאת תהיה תורת המצורע' זהו שנאמר (תהלים ל"ד) 'מי האיש החפץ חיים'. מעשה ברוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי, והיה מכריז ואומר: "מי רוצה לקנות סם חיים?" נאספו עליו הקהל. ר' ינאי היה יושב ולומד תורה בטרקלינו. שמע שהרוכל…

סוד ההויה-אהבה

"תלחש לי סוד ההויה" – המבואר / דניאל קלוגהפט אהבה אהבת הבריות צריכה להתפרץ כתנועת נפש פנימית עזה – לא בתור "מצווה". (אורות הקודש ג, שי"ח)  אם בעל מביא לאשתו כוס תה מפני שכך אמר לו "מדריך החתנים" שלו, הוא פספס את כל העניין. אדם שאוהב מישהו, באופן טבעי הוא אמור לרצות לעזור לו ולהעניק…

סוד ההויה-אחדות

"תלחש לי סוד ההויה" – המבואר / דניאל קלוגהפט אחדות בסוד האחדות תמצא את הרוממות. הפירוד הוא משבר ומחלה! מאוד קל למצוא ניגודים וסתירות. החכמה היא למצוא איחודים ודמיון. כשאנשים מתאחדים סביב רעיון כלשהו, הרעיון עצמו מתעלה ומקבל חיזוק. כשצוות עובד בשיתוף פעולה, המשימה מתבצעת הרבה יותר טוב מאשר אם כל אחד היה עובד לבד.…

סוד ההויה-אדם ועולמו

"תלחש לי סוד ההויה" – המבואר / דניאל קלוגהפט אדם ועולמו   אם תרצה, בן אדם, תסתכל באור השכינה שבכל היקום. דע את עצמך ואת עולמך, את הגיוני לבך, ושממעל לך ושמסביבך. את הדר ענפי החיים שאתה שרוי בהם. (אורות הקודש א', פ"ד) הרב קוק מדגיש כאן שהכול תלוי ברצון האדם. "אם תרצה". האדם בוחר…

שמענו עליך

הרמב"ם במורה נבוכים[1] מסביר שלוש משמעויות לשורש ש.מ.ע ואלו דבריו: "שמע מלה משותפת,(1) תהיה בענין שמע האזן,(2) ותהיה בענין הקבול. … (3)ויהיה בענין הידיעה, גוי אשר לא תשמע לשונו, פי' לא תדע דברו…" כלומר, ע"פ דברי הרמב"ם ,המשמעות הראשונה של  "שמע" או "שמיעה" היא פעולת השמיעה הפיזית, המשמעות השניה של שמיעה היא קבלת הדברים, הפנמתם…

על העיוורון

"ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות". לכאורה אנו רואים כאן את יעקב בחולשתו, בזקנתו. איזה קושי עצום לאדם שהיה רגיל להוביל אחריו משפחה שלמה, שבט שלם, ולפתע איננו יכול לראות – הוא תלוי באחרים כמעט בכל, אפילו בכל הפרטים הקטנים ביותר של החיים. אין הוא יכול לראות מי בא אליו, לאן הוא הולך, כיצד…

פנים אל פנים

מהלך יצירתם של אדם וחווה על ידי הקב"ה משמש בתורת הסוד לא רק כתיאור של אירוע חד פעמי, אלא מבנה שחוזר על עצמו בכל העולם כולו, ובכל העולמות כולם. עד כדי כך הגיעו הדברים, שבחסידות דרשו את הפסוק "והוא ימשול בך", מלשון משל: בך, בקשר המיוחד שבין האדם לאשתו, ניתן להמשיל את כל המציאות כולה……