שמענו עליך

הרמב"ם במורה נבוכים[1] מסביר שלוש משמעויות לשורש ש.מ.ע ואלו דבריו: "שמע מלה משותפת,(1) תהיה בענין שמע האזן,(2) ותהיה בענין הקבול. … (3)ויהיה בענין הידיעה, גוי אשר לא תשמע לשונו, פי' לא תדע דברו…" כלומר, ע"פ דברי הרמב"ם ,המשמעות הראשונה של  "שמע" או "שמיעה" היא פעולת השמיעה הפיזית, המשמעות השניה של שמיעה היא קבלת הדברים, הפנמתם…

על העיוורון

"ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות". לכאורה אנו רואים כאן את יעקב בחולשתו, בזקנתו. איזה קושי עצום לאדם שהיה רגיל להוביל אחריו משפחה שלמה, שבט שלם, ולפתע איננו יכול לראות – הוא תלוי באחרים כמעט בכל, אפילו בכל הפרטים הקטנים ביותר של החיים. אין הוא יכול לראות מי בא אליו, לאן הוא הולך, כיצד…

פנים אל פנים

מהלך יצירתם של אדם וחווה על ידי הקב"ה משמש בתורת הסוד לא רק כתיאור של אירוע חד פעמי, אלא מבנה שחוזר על עצמו בכל העולם כולו, ובכל העולמות כולם. עד כדי כך הגיעו הדברים, שבחסידות דרשו את הפסוק "והוא ימשול בך", מלשון משל: בך, בקשר המיוחד שבין האדם לאשתו, ניתן להמשיל את כל המציאות כולה……

להיות נאמנים לאמת הפנימית שלנו

לכאורה הקב"ה יכול היה להוציא את ישראל ממצרים בלי להזדקק לקריעת ים סוף דווקא. כידוע לכל מי שהביט במפה, ניתן לעבור את השטח שבין מצרים לארץ ישראל רגלית, מבלי להגיע לחופו של ים סוף. למעשה כיום, מאז חפירת תעלת סואץ, ישנו איזור נרחב של גבול בין מצרים לישראל שבו צריך לחצות את התעלה (אך לא…

טעם החיים

סיפור תמוה מופיע במדרש רבה על פרשת השבוע: "רבי עקיבא היה יושב ודורש והצבור מתנמנם. בקש לעוררן, אמר: מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה? אלא – תבא אסתר, שהיתה בת בתה של שרה שחיתה מאה ועשרים ושבע שנים, ותמלוך על מאה ועשרים ושבע מדינות". המדרש מעיר על הדמיון במספר החריג – מאה…

מלאכים כבני אדם

"וישלח יעקב מלאכים לפניו" – מיהם אותם שליחים מסתוריים ששלח יעקב? מנין היו לו שליחים רבים לשלוח? בפשטות מדובר כאן על עבדיו ומשרתיו של יעקב, שקנה לו בכספו הרב כבר בחרן – וכך מתרגם אונקלוס "ושלח יעקב אזגדין", שפירושו שליחים. רש"י, לעומת זאת, בוחר דווקא לומר לנו את דברי המדרש בבראשית רבה: "וישלח יעקב מלאכים…

להתחבר לעולם הזה

"אמר רב יהודה אמר רב: גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה, דכתיב: ויאמר ה' אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך. אמר רבי אלעזר: בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם – מדת בשר ודם, אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבוא אצלך; ואילו בהקדוש ברוך הוא כתיב:…

הגדלות שצריך ללמוד מיוסף

בפרשתנו מתגלה גדולתו של יוסף במלוא הדרה. אדם רגיל, שהיו מעוללים לו פשע כזה ומוכרים אותו לעבדות קשה שעל פי רוב לא יוצאים ממנה בחיים, מן הסתם במשך כל שנות עבדותו היה רק מתכנן את הנקמה המרה שישיב לחיקו של מי שהפיל אותו לתוך הצרה הזו, ואילו הייתה באה לידו ההזדמנות אין ספק שהיה מנצל…

כל ישראל ערבים זה בזה

מפגש האיתנים המתחולל בין יהודה ליוסף מכה הדים בלב כל אחד ואחד מאיתנו. יהודה סובב סחור סחור, משחזר את כל נפתולי המפגשים שלו ושל אחיו עם שליט מצרים המוזר והמאיים, ומחפש את השער לליבו של יוסף. תחילה מתאר יהודה את תמימותם של האחים אל מול עריצותו המוזרה של יוסף: "אֲדֹנִי שָׁאַל אֶת עֲבָדָיו לֵאמֹר הֲיֵשׁ…

מכת ברד

יש מקום להבין מדוע חילקה התורה את עשר המכות בחלוקה פנימית כזו – שבע בפרשת וארא, ועוד שלש בפרשת בא; האם זה מקרה? נראה לומר שחלוקת הפרשות איננה מקרית אלא מכוונת, ויש להעמיק ולהבין את משמעותה. נקודה נוספת שיש להעמיק בה היא הפתיחה המיוחדת למכת הברד. לפני כל מכה כמעט בא משה ומאיים על פרעה,…