סוד ההויה-אהבה

"תלחש לי סוד ההויה" – המבואר / דניאל קלוגהפט אהבה אהבת הבריות צריכה להתפרץ כתנועת נפש פנימית עזה – לא בתור "מצווה". (אורות הקודש ג, שי"ח)  אם בעל מביא לאשתו כוס תה מפני שכך אמר לו "מדריך החתנים" שלו, הוא פספס את כל העניין. אדם שאוהב מישהו, באופן טבעי הוא אמור לרצות לעזור לו ולהעניק…

סוד ההויה-אחדות

"תלחש לי סוד ההויה" – המבואר / דניאל קלוגהפט אחדות בסוד האחדות תמצא את הרוממות. הפירוד הוא משבר ומחלה! מאוד קל למצוא ניגודים וסתירות. החכמה היא למצוא איחודים ודמיון. כשאנשים מתאחדים סביב רעיון כלשהו, הרעיון עצמו מתעלה ומקבל חיזוק. כשצוות עובד בשיתוף פעולה, המשימה מתבצעת הרבה יותר טוב מאשר אם כל אחד היה עובד לבד.…

סוד ההויה-אדם ועולמו

"תלחש לי סוד ההויה" – המבואר / דניאל קלוגהפט אדם ועולמו   אם תרצה, בן אדם, תסתכל באור השכינה שבכל היקום. דע את עצמך ואת עולמך, את הגיוני לבך, ושממעל לך ושמסביבך. את הדר ענפי החיים שאתה שרוי בהם. (אורות הקודש א', פ"ד) הרב קוק מדגיש כאן שהכול תלוי ברצון האדם. "אם תרצה". האדם בוחר…

שאלות מוסריות במלחמה על הארץ – סיכום הסדרה

סיכום הסדרה בסדרת מאמרים זו, סקרנו את היחס המשתנה לגבי ספר יהושע, ראינו שבימיה הראשונים של מדינת ישראל היה יחס אוהד כלפי ספר זה אולם בהמשך ובעיקר לאחר מלחמת ששת הימים קמו עוררין שיצאו כנגד מוסר הכיבוש העולה מן הספר. דבר זה הביא להתרסה כנגד הספר והוראתו בבתי הספר. הבאנו את דבריו של ס' יזהר…

שאלות מוסריות במלחמה על הארץ -חלק ח'- עם ישראל עם של חסד או להיפך

עם ישראל עם של חסד או להיפך כמו שהזכרנו במאמר הקודם, העובדה שעם ישראל הוא המוציא לפועל של ציווים כגון "לא תחיה כל נשמה" מעלה לבטים לא פשוטים כיון שעם זה חרט על דגלו את ערכי המוסר והחסד וכמו שהעידו הארמים באמרם "הִנֵּה נָא שָׁמַעְנוּ כִּי מַלְכֵי בֵּית יִשְׂרָאֵל כִּי מַלְכֵי חֶסֶד הֵם"[1]. כיצד יתכן…

שאלות מוסריות במלחמה על הארץ- חלק ז' – מה הכוונה "לא תחיה כל נשמה"?

איך להבין "לא תחיה כל נשמה" לפני שנעסוק באופי המלחמה בספר יהושע, נקדים עיסוק בגדר הציווי "לא תחיה כל נשמה". בספר דברים[1] אומרת התורה כך: (י) כִּי תִקְרַב אֶל עִיר לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ וְקָרָאתָ אֵלֶיהָ לְשָׁלוֹם:(יא) וְהָיָה אִם שָׁלוֹם תַּעַנְךָ וּפָתְחָה לָךְ וְהָיָה כָּל הָעָם הַנִּמְצָא בָהּ יִהְיוּ לְךָ לָמַס וַעֲבָדוּךָ:(יב) וְאִם לֹא תַשְׁלִים עִמָּךְ וְעָשְׂתָה…

שאלות מוסריות במלחמה על הארץ- חלק ו- נגד יהושע

נגד יהושע – ס' יזהר ביקורת חריפה יותר ממה שראינו לעיל הובאה בדבריו של ס' יזהר[1], נביא מספר חלקים מדבריו על מנת שנוכל לעמוד על מספר טענות שיש לס' יזהר כנגד ספר יהושע: מה זה לרשת? בדברים א', ח נאמר: "ראה נתתי לפניכם את הארץ בואו ורשו את הארץ". וביהושע א', יא נאמר: "אתם עוברים…

שאלות מוסריות במלחמה על הארץ- חלק ה'- היחס לספר יהושע לאחר ששת הימים

לאחר מלחמת ששת הימים השבר הגדול ביחס לספר יהושע קרה אחרי מלחמת ששת הימים. לאה מזור כתבה כך: "הקמת המדינה ומוסדותיה רופפו את המתח הלאומי והציוני, ובשנות השישים, אחרי שתי מלחמות, התחיל מיתוס יהושע להעיק. אצל רבים הוא לא סימל יותר את הגבורה והצלחת כיבוש הארץ אלא לאומיות, מיליטריזם וחוסר רגישות לצרכיו של הפרט"[1]. הניצחון…

שאלות מוסריות במלחמה על הארץ- חלק ד- שיוני ביחס לספר יהושע

השינוי ביחס לספר יהושע תיאור היחס החיובי לספר יהושע שהצגנו לעיל היה נחלת רוב הציבור בדור מקימי המדינה, הסיבה לכך היא שספר יהושע שם דגש על הצד הלאומי של עם ישראל. לא סיפור של יחידים אלא של עם שבא לכבוש את ארצו ולכן היה קל להתחבר לרעיון זה בימיה הראשונים של המדינה. מאידך, כבר באותם…

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ת'

ִתּ ְקַרב ִרָנּ ִתי ְלָפֶניָך ְיהָוה ;ִכּ ְדָב ְרָך ֲהִביֵנִני׃ בתפילות הימים הנוראים )ראש השנה ויום הכיפורים ,(אנו אומרים "לשמוע אל הרינה ואל התפילה ."למה לא הפוך , "לשמוע אל התפילה ואל הרינה" ?מה מיוחד ברינה דווקא ? התשובה היא פשוטה ,הרי אין כמו ניגון או שיר יפה .לא קרה לכם פעם שבאמצע שיחה שמעתם…