מכת ברד

יש מקום להבין מדוע חילקה התורה את עשר המכות בחלוקה פנימית כזו – שבע בפרשת וארא, ועוד שלש בפרשת בא; האם זה מקרה? נראה לומר שחלוקת הפרשות איננה מקרית אלא מכוונת, ויש להעמיק ולהבין את משמעותה. נקודה נוספת שיש להעמיק בה היא הפתיחה המיוחדת למכת הברד. לפני כל מכה כמעט בא משה ומאיים על פרעה,…

"ואני ערל שפתיים"

משה רבנו חוזר ומתלונן פעם אחר פעם שהוא כבד פה וכבד לשון, ואיננו האדם המתאים לפנות אל פרעה ולשכנע אותו להוציא את בני ישראל ממצרים. לא זו בלבד, אלא גם לבני ישראל צריך לפנות ולשכנע, כי גם הם כבר התרגלו לעבדות מצרים, ועלולים לחשוש להחליף את הרע המוכר בדבר אחר בלתי ידוע… המשימה היא משימת…

קריעה

כדי להגיע ממצרים לארץ ישראל, עם ישראל לא היה זקוק דווקא לנס של קריעת ים סוף, שהרי ניתן לעבור ממצרים לארץ ישראל גם דרך המדבר ללא חציית ים סוף. ברור, איפוא, שהקב"ה רוצה לומר לנו מסר בכך שהנס התחולל דווקא כפי שהתחולל. קריעת הים היא קודם כל קריעה – שמסמלת תמיד פרידה וניתוק פתאומיים וחדים.…

הכרת הטוב

"ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף" (א, ח). אומר המדרש: "וכי לא היה מכיר את יוסף? א"ר אבין: משל לאחד שרגם אוהבו של המלך, אמר המלך – התיזו את ראשו, כי למחר יעשה בי כך. לכך כתב עליו המקרא, כלומר – היום אשר לא ידע את יוסף, למחר הוא עתיד לומר…

עין תחת עין- בן אדם לחברו במשפט העברי.

דבר ברור ומוסכם בפי חז"ל, כי למרות שבתורה מופיע בפשטות שהנותן מום בחבירו, כאשר עשה כן ייעשה לו, וכפי שמופיע בפרשתנו בהרחבה "עַיִן תַּחַת עַיִן, שֵׁן תַּחַת שֵׁן, יָד תַּחַת יָד, רֶגֶל תַּחַת רָגֶל: כְּוִיָּה תַּחַת כְּוִיָּה, פֶּצַע תַּחַת פָּצַע, חַבּוּרָה תַּחַת חַבּוּרָה" (שמות כא, כד-כה), אף על פי כן אין כוונת התורה שבאמת בית…

דמות המנהיג של משה

כולנו מכירים את הנסיון של הקב"ה לשדל את משה ללכת להושיע את ישראל ומובן לכל בר דעת כי אם משה רבינו מסרב לבקשת הקב"ה בכבודו ובעצמו אז יש לו סיבה טובה לא לרצות. משה חושש משליחות זו הוא חושש כיון שיש פאר גדול בין ההסתכלות של משה על המציאות לבין ההסתכלות של העם כפי שרואים…

בין לשון ישראל ללשון יוון

הגמרא דורשת במסכת שבת שאין לקב"ה בעולמו אלא יראת ה' בלבד שכן בלשון יווני קוראים לאחת הן.- מה פשר הדרשה הזו? האמנם חז"ל רצו לומר לנו כי הפסוק הזה מאיוב מדבר איתנו ביוונית? מה פשר הדבר הרי בעברית לא מדברים כך? דרשה זו אינה יחידית, אנו מכירים את דרשתו של רבי עקיבא במסכת סנהדרין הדורש…

איך מתמודדים עם משברים לאומיים?

תחילת ספר במדבר נפתח בסדר מופתי, מפקד בני ישראל, חניית השבטים, הדגלים ובפרשתנו דבר זה מגיע לשיא בתיאור של נסיעת ארון ה' ועמוד הענן לפני מחנה ישראל. עוד ניתן לראות בפסוקים את כל ה"טוב " המתואר בדברי משה ליתרו- "לכה איתנו והיטבנו  לך כי ה' דבר טוב על ישראל… והיה כי תלך עימנו והיה הטוב…

מעבדות לחירות

  בפתיחת פרשת משפטים מביאה התורה את כל פרשיות הנזיקין ודיניהם, ויש להתבונן בסדר שבו בוחרת התורה לערוך את הפרשיות: מיד בתחילת הפרשה מופיעים דיניהם של עבד עברי ואמה עבריה, ולאחר מכן – לפי הסדר הזה – דיני רוצח, מכה אביו ואימו, גונב איש ומכרו, מקלל אביו ואימו, החובל בחבירו או בעבדו, כל דיני ממונו…

האם זה מוסרי שאדם ימכור את ביתו לאמה?

שאלה: בפרשת משפטים התורה מתארת מצב לכאורה לגיטימי, שבו אדם מוכר את ביתו לשפחה [שמות פרק כא פסוק ז]: "וְכִי יִמְכֹּר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה לֹא תֵצֵא כְּצֵאת הָעֲבָדִים". כיום כשאנחנו שומעים משפט כזה הוא מעביר בנו צמרמורת – איזו מין תורה זו שמציעה לאב ריבונות מוחלטת כזו על גופה, חייה וחירותה של ביתו? איזו…