בין לשון ישראל ללשון יוון

הגמרא דורשת במסכת שבת שאין לקב"ה בעולמו אלא יראת ה' בלבד שכן בלשון יווני קוראים לאחת הן.- מה פשר הדרשה הזו? האמנם חז"ל רצו לומר לנו כי הפסוק הזה מאיוב מדבר איתנו ביוונית? מה פשר הדבר הרי בעברית לא מדברים כך? דרשה זו אינה יחידית, אנו מכירים את דרשתו של רבי עקיבא במסכת סנהדרין הדורש…