עין תחת עין- בן אדם לחברו במשפט העברי.

דבר ברור ומוסכם בפי חז"ל, כי למרות שבתורה מופיע בפשטות שהנותן מום בחבירו, כאשר עשה כן ייעשה לו, וכפי שמופיע בפרשתנו בהרחבה "עַיִן תַּחַת עַיִן, שֵׁן תַּחַת שֵׁן, יָד תַּחַת יָד, רֶגֶל תַּחַת רָגֶל: כְּוִיָּה תַּחַת כְּוִיָּה, פֶּצַע תַּחַת פָּצַע, חַבּוּרָה תַּחַת חַבּוּרָה" (שמות כא, כד-כה), אף על פי כן אין כוונת התורה שבאמת בית…

להאמין בעם ישראל

שלמה המלך בשירו ממשיל את ישראל לשושנה – "כשושנה בין החוחים כן רעייתי בין הבנות" (שיה"ש ב, ב). במדרשי חז"ל אנו רואים כיוונים שונים לבאר במה נמשלו ישראל לשושנה. מצד אחד מדגיש המדרש את הפן השלילי בביטוי זה: "ר' אליעזר פתר קרייה [=ביאר פסוק זה] בגאולת מצרים: מה שושנה זו כשהיא נתונה בין החוחים קשה…