Sub Plans

הגיל הלא רגיל-מפגש ראשון

בר מצווה אינה עוד יום הולדת. גיל בר/ת המצווה הוא גיל משמעותי שבו עוברים התלמידים תהליך נפשי-חברתי, ומתפתחים לכיוונים חדשים. מטרת סדנה זו לחשוף אותם לייחודיות של הגיל בו הם נמצאים, ולתהליך שמתחיל בשלב זה של בר/ת המצווה. התוכן- בסדנה נכיר בכך שישנם תהליכים פנימיים, שמתרחשים גם אם כלפי חוץ הם לא נראים. עלינו לאפשר…

Details

בונים אחריות-מפגש שני

הסדנה עוסקת באחד התהליכים המשמעותיים שעולה קומה בגיל בר/ת המצווה – פיתוח אחריות. האחריות הולכת יד ביד עם תהליך ההתבגרות. התוכן- בסדנה נכיר בכך שעל מנת לפתח בגרות, לקבל עצמאות, ולהיות מסוגל להרוויח את היתרונות של אדם בוגר, חייבים להיות אחראים. ניחשף להדרגתיות שיש באחריות, ולמעגלים בהם היא באה לידי ביטוי: א – לקיחת אחריות…

Details

כוכב נולד-מפגש שלישי

בסדנה הקודמת עסקנו במעגלי אחריות שיש בתהליך ההתבגרות – מאחריות על עצמי ועד אחריות כלפי החברה הסובבת אותי. כעת נרחיב על מעגל אחריות ייחודי – אחריות כלפי המורשת היהודית. התוכן- בסדנה נכיר בכך שישנם דברים שעוברים מדור לדור והם אינם חומריים – ערכים, סיפורים היסטוריים, מטרות ושליחות. כך בכל משפחה, וכך גם בעם ישראל כולו.…

Details

מסתרי הקופסא השחורה-מפגש רביעי

במסגרת תכנית בני ובנות מצווה, נעסוק הפעם בתפילין, שהינן אחד הסמלים המובהקים של היהדות בכלל ושל טקס בר המצווה בפרט. בהגיעו לגיל 13 ,מניח אותן נער בר המצווה לראשונה. בסדנה זו ננסה להעמיק במשמעויות החשובות העולות מהתפילין. התוכן- נעסוק בהכרת פרשיות התפילין השונות ונלמד כי הן מלמדות על חשיבות הזיכרון – מאין באנו ולאן אנחנו…

Details

סת"ם זה לא סתם-מפגש חמישי

הסדנא עוסקת במשמעותם של תשמישי קדושה במסורת היהודית, וכוחם של סמלים במורשת ועד היום. נעמיק במיוחד בתחום של ספרות הסת"ם – ספרי תורה, תפילין ומזוזות. הלמידה, הסיפורים וההתנסות המעשית, מהווים חוויה ייחודית ומרגשת עבור התלמידים. התוכן- במהלך הסדנה, נכיר את הסגנון הייחודי של כתיבת הסת"ם, ייצור הקלף, הדיו המיוחד, האותיות המדויקות, ההקפדה על כל תג…

Details

חוליה בשרשרת-ערב הורים וילדים בני מצוה-מפגש שישי

  פעילות ייחודית המועברת להורים וילדים של כיתות ז', כחלק מתהליך בר/בת המצווה. המטרה היא שמפגש עוצמתי וערכי זה של ההורים וילדיהם, ייצור פתח משמעותי לשיח חינוכי וגישור בין ההורה לילדו, בייחוד בפתח גיל סוער ומטלטל זה, בדרך להבניית מערכת יחסים מתוך תקשורת חיובית. התוכן- במהלך הפעילות ניחשף למתח הקיים בגיל ההתבגרות בין ההורים לילדיהם,…

Details

מעגל החיים היהודי-מפגש שמיני

סמלים וטקסים תופסים מקום נרחב בחיינו. הם מאפשרים לנו לתקשר זה עם זה באופן יותר עמוק, מעבר למילים. מי שלוקח חלק בטקסים, מחבר את עצמו לחוויה התרבותית של החברה בה הוא חי. כך גם ביהדות, הסמלים והטקסים תרמו רבות לשימור הזהות היהודית, גם כשהיו היהודים מפוזרים ונתונים לרדיפה מתמדת. התוכן- במהלך הפעילות נתוודע לחלק מהטקסים…

Details

1. אנוכי ה' אלוקיך – אהיה אדם אכפתי ועוזר לזולת

סיפור יציאת מצרים התרחש לפני אלפי שנים ואנחנו עדיין מספרים אותו בכל שנה מחדש בליל הסדר, הלילה הראשון של חג הפסח, שנקרא גם "חג האמונה". ובאמת, יציאת מצרים היא הבסיס לאמונה היהודית ואנו למדים מדיבר זה את מצוות האמונה באלוקים. ויש כאן משהו נוסף. המילים הראשונות אותן אומר אלוקים לעם ישראל הן "אנוכי ה' אלוקיך…

Details

2. לא יהיה לך- לא אשתעבד לכוחות חיצוניים

כשקוראים את הדיבר "לא יהיה" אפשר לחשוב שהוא שייך רק לזמנים עתיקים. מה זה שייך אליי – עבודה זרה? אלוהים אחרים? העובדה שהציווי מופיע בעשרת הדברות מדגישה ומלמדת אותנו כי דברים אלו נצחיים ורלוונטיים בכל דור ודור. מהי אם כן העבודה הזרה של ימינו? עבודה זרה היא השתעבדות לכוחות חיצוניים, העלולה להוביל עד כדי התנהגות…

Details

3. לא תשא- אהיה דוגמא ומופת להתנהגות ראויה

הדיבר "לא תישא" עוסק בבסיסו באיסור להישבע בשם ה' לשווא. שם הוא לא סתם מילה. כשאנו קוראים בשם של משהו – אנו מבטאים  את היחס שלנו כלפיו. אם אנו נשבעים בשמו של הא-ל, לשווא או לשקר, אנו למעשה מזלזלים ומפחיתים בערכו של אלוקים וגם בערך שלנו. יש מימד נוסף ועמוק בדיבר זה, הבא לידי ביטוי…

Details