Sub Plans

זכות להיות שותף

מטרת הפעילות לתת לתלמידים את תחושת השייכות לעם מיוחד שעבר הרבה לאורך ההיסטוריה, וכעת מגיע התפקיד שלנו כחוליה הבאה בשרשרת. נרגיש חלק מהפאזל המופלא של העם שלנו, וננסה להבין מה זה אומר לנו כאזרחי מדינת ישראל בשנות האלפיים העומדים על סף גיוסם לצה"ל. התוכן- בפעילות זו אנו יוצאים למסע קולנועי מרגש וייחודי, המשקף את כח…

Details

אם אשכחך ירושלים

ירושלים בירת העם היהודי היא עיר אפופת מסתורין, אלפי שנות היסטוריה ונצח, עיר שהיא סמל מהותי עבור העם היהודי, ולא רק עבורו. ולמרות זאת נראה שהרייטינג שלה אינו מרקיע שחקים בדור הפייסבוק והכפר הגלובלי… בסדנה זו ננסה להבין את מקומה ומשמעותה של ירושלים, ומהי הרלוונטיות שלה. התוכן-  ניחשף לסיפור הולדתו ההיסטורי של יום ירושלים בעקבות…

Details

אם אשכחך ירושלים

ירושלים בירת העם היהודי היא עיר אפופת מסתורין, אלפי שנות היסטוריה ונצח, עיר שהיא סמל מהותי עבור העם היהודי, ולא רק עבורו. ולמרות זאת נראה שהרייטינג שלה אינו מרקיע שחקים בדור הפייסבוק והכפר הגלובלי… בסדנה זו ננסה להבין את מקומה ומשמעותה של ירושלים, ומהי הרלוונטיות שלה. התוכן-  ניחשף לסיפור הולדתו ההיסטורי של יום ירושלים בעקבות…

Details

אחים אנחנו

יום הזכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל מציף את המחלוקות שקדמו לרצח, ומאפשר לעסוק בנושא החשוב של פתרון מחלוקות וההתמודדות עמן. את זאת ננסה לעשות בפעילות השכבתית המרתקת שלפנינו. התוכן- במהלך הפעילות נבין את האווירה הציבורית הקשה והכואבת שנוצרה לאחר הרצח, ונכיר בחשיבות הצורך לדעת לנהל מחלוקות באופן חיובי ודמוקרטי. באמצעות צפייה בקטעי סרטים…

Details

אחדות ללא אחידות

מתאים במיוחד ליום רבין (אך לא רק). רצח ראש הממשלה הציף באופן בולט את קיומן של מחלוקות, שוני בדעות והבדלים בתפיסות בין חלקים שונים בחברה הישראלית. חוסר הבנה של השונות והמחלוקות, עלול להוביל להתמודדות לא נכונה ואף שלילית. בפעילות זו נלמד איך להתמודד עם מחלוקות. התוכן- בסדנה ניחשף לדרכים שונות ומגוונות המנסות להתמודד עם מחלוקות…

Details

כתנת פסים

רצח ראש הממשלה הציף באופן בולט את קיומן של מחלוקות, שוני בדעות והבדלים בתפיסות בין חלקים שונים בחברה הישראלית. חוסר הבנה של השונות והמחלוקות, עלול להוביל להתמודדות לא נכונה ואף שלילית. סדנה זו מתמקדת בנקודת המבט היהודית ביחס לשוני, מחלוקת והנהגה. התוכן- בסדנה נכיר בכך שהשונות וההבדלים קיימים במציאות, ואין לנו יכולת לחיות בחברה הומוגנית…

Details

תרבות רחוב

זהות אינה רק עניין פרטי של האדם עצמו, אלא גם עניין חברתי ומדיני. פעילות זו עוסקת בזהותה היהודית של מדינת ישראל. התלמידים יכירו בחשיבות דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ובהשלכות המעשיות של זהות זו. התוכן-  נכיר בכך שכפי שיש זהות לאדם, יש זהות גם לחברה ולמדינה. מדינת ישראל הוקמה כמדינת העם היהודי, והשיח הציבורי…

Details

עם אחד לב אחד

מטרת הפעילות לחשוף את התלמידים לערבות ההדדית הפנימית ולחיבור המיוחד המאפיינים את הזהות היהודית הלאומית. התלמידים יתחברו לשרשרת הדורות של עם ישראל, מתוך הכרה שההיסטוריה היהודית היא חלק מעולמם וזהותם, והם מעצבים את המשך השלשלת היהודית. התוכן- בסדנה נסקור את משמעות הערבות ההדדית ממקורות היסטוריים תנ"כיים. נתחבר לדוגמאות מימינו בהן מתבטאת תחושת הערבות והשותפות: הדאגה…

Details