Sub Plans

עולם חסד יבנה-עם דורש צדק חברתי

בפעילות זו נעסוק בראיית הנתינה כתשתית לחיי חברה ערכיים, בדמות החברה היהודית האידיאלית הבנויה על ערבות הדדית, וביכולת שלנו כפרטים להשפיע על החברה. התוכן- בסדנה זו ניחשף לכך שצדקה וצדק חברתי מעידים על עולמה המוסרי והערכי של החברה. האנושות לא יכולה לסבול שיש בה אי צדק ואי מוסריות, ועצם קיומם פוגעים באנושות ובחברה כולה. נכיר…

Details

'האני והעני'

הפעילות עוסקת בנתינה ובהשפעתה הן על הצד הנותן והן על הצד המקבל. מטרת הסדנה היא לשכלל ולפתח את הכח החיובי והגישה האחראית והאכפתית המתבטאת בנתינה. התוכן- בסדנה נעמיק במושג הצדקה, ובמקום המכובד שיש למעשה זה בתפיסה של החברה הישראלית, ואצל כל אחד מאיתנו. נלמד יחד ממקורות יהודיים, כי ישנו ערך גדול מאוד ליחס הניתן לאדם…

Details

מבריחה לבחירה

כולנו עומדים במהלך חיינו בפני הצורך להחליט, לבצע בחירות, לקחת אחריות. הכי קל זה לעשות 'אחורה פנה' ולהימנע מהחלטה, לדחות לאחר כך… מדוע זה כל כך קשה לנו? ואיך נוכל לבחור נכון ו'לקחת פיקוד' על החיים שלנו באופן משמעותי? התוכן- במהלך הסדנה נלמד כיצד להיות אנשים בוחרים. לקחת אחריות ולא לברוח, להימנע, או להיסחף בזרם.…

Details

מבריחה לבחירה

כולנו עומדים במהלך חיינו בפני הצורך להחליט, לבצע בחירות, לקחת אחריות. הכי קל זה לעשות 'אחורה פנה' ולהימנע מהחלטה, לדחות לאחר כך… מדוע זה כל כך קשה לנו? ואיך נוכל לבחור נכון ו'לקחת פיקוד' על החיים שלנו באופן משמעותי? התוכן- במהלך הסדנה נלמד כיצד להיות אנשים בוחרים. לקחת אחריות ולא לברוח, להימנע, או להיסחף בזרם.…

Details

פראייר מי שמנסה-התמכרויות

תופעת ההתמכרויות נפוצה לצערנו בכל רבדי החברה ובכל הגילאים. בסדנה זו נעסוק בתופעת ההתמכרות, בשורשיה, בהשלכותיה השונות, ובמה שיכול להביא לכך שלא יהיה בה צורך יותר. התוכן- בסדנה ניחשף לקיומם של סוגים רבים של התמכרות. החל מחומרים מסוכנים כמו סמים ואלכוהול, ועד התנהגויות מסוכנות כמו הימורים, שופינג, גלישה בלתי מבוקרת באינטרנט ועוד. נבין שגם דברים…

Details

גבר מי שמתגבר

הסדנא עוסקת בתופעת האלימות, שלצערנו מקיפה את כל שדרות החיים שלנו. תרבות לקויה זו נוכחת בחיינו באופן יומיומי, כאשר מספר מקרי האלימות גדל והולך. בפעילות זו נעסוק בדרכים בוגרות וראויות לפתרון בעיות במטרה להימנע מאלימות. התוכן-  נציף את האלימות הנוכחת בחיינו, ואת העובדה שהרגישות שלנו כלפיה הולכת ומיטשטשת. ניחשף לסוגים שונים של אלימות: פיזית, נפשית,…

Details

גבר מי שמתגבר

הסדנא עוסקת בתופעת האלימות, שלצערנו מקיפה את כל שדרות החיים שלנו. תרבות לקויה זו נוכחת בחיינו באופן יומיומי, כאשר מספר מקרי האלימות גדל והולך. בפעילות זו נעסוק בדרכים בוגרות וראויות לפתרון בעיות במטרה להימנע מאלימות. התוכן-  נציף את האלימות הנוכחת בחיינו, ואת העובדה שהרגישות שלנו כלפיה הולכת ומיטשטשת. ניחשף לסוגים שונים של אלימות: פיזית, נפשית,…

Details