Sub Plans

יישוב הדעת

תופעת ההתמכרות למסכים נפוצה בימנו בקרב בני הנוער. תופעת ההתמכרות למדיה היא בגדר בו כל המהבהב זהב הוא. הטכנולוגיה הולכת ומתחזקת ואיתה גם ההתמודדות. בסדנא זו נכיר את השפעת המסכים על חיינו ונקבל כלים להתנהלות נכונה עם כל האתגרים הקיימים. התוכן- מי יכול בלי הטלפון? האם יש עם זה בעיה? למה זה כל כך מושך…

Details

סטיגמות וסטריאוטיפים

כולנו נגועים בראיה סטיגמטית וחיצונית, הן כלפי אנשים פרטיים והן כלפי חברות וציבורים. בסדנה זו ננסה להכיר בתופעה, להתמודד עמה ולגלות שיש גם דרך אחרת. התוכן- במהלך הסדנה, ניחשף למחירים הכבדים שיש למבט הסטיגמטי כחברה וכפרטים: פגיעה לא מוצדקת באנשים; אי מתן הזדמנות שווה – נבואה שמגשימה את עצמה; החמצת הזדמנות לחיבור בין אנשים ובין…

Details

רק בגלל הרוח

הסדנה עוסקת בייחודיותו של צה"ל במוסריותו, ובהשפעת הרוח על ההצלחה המבצעית. זו הרוח שאליה התכוון דוד בן גוריון כשדיבר על "הנשק הסודי של מדינת ישראל. התוכן- במהלך הסדנה ניחשף לכך שצה"ל עוסק במשימות חינוכיות וחברתיות, בנוסף לשמירה על ביטחון המדינה. תופעה זו מעידה על כך שבטחון המדינה ומצבה החברתי והערכי, שלובים זה בזה. וככל שהחברה…

Details

עם בונה צבא בונה עם

הסדנא עוסקת בהיותו של צה"ל חלק משמעותי מהאזרחות הישראלית ומהמחויבות של כל אחד ואחד. בנוסף לשמירה על בטחון המדינה, צה"ל תורם לבניה אישיותיות של המתגייס בהיותו חלק תורם לחברה הישראלית. התוכן- במהלך הסדנה נכיר בחשיבות הניתנת לשירות בצה"ל במרחב הציבורי, ובכך שמכל גווני הקשת רואים ערך בכך שמובילי התרבות והחברה יהיו כאלו ששירתו בצה"ל. ניחשף…

Details

חסר גלגל – אני משולש

צרכי צה"ל, מימוש עצמי, שליחות והרצונות שלי – מתנקזים כולם לשירות הצבאי של כל אחד מאיתנו. בסדנא נעסוק בשני כלים מרכזיים שעשויים לקדם את יכולת בני הנוער להשתבץ בתפקיד בו יוכלו לשרת באופן משמעותי ותורם, ולהתמיד בו. התוכן- הסדנא סורקת מספר צמתים בשירות הצבאי, בהם עומד/ת החייל/ת במתח שבין פרטיותו לשליחות הכללית: החשיבה על התפקיד…

Details