"ואני ערל שפתיים"

משה רבנו חוזר ומתלונן פעם אחר פעם שהוא כבד פה וכבד לשון, ואיננו האדם המתאים לפנות אל פרעה ולשכנע אותו להוציא את בני ישראל ממצרים. לא זו בלבד, אלא גם לבני ישראל צריך לפנות ולשכנע, כי גם הם כבר התרגלו לעבדות מצרים, ועלולים לחשוש להחליף את הרע המוכר בדבר אחר בלתי ידוע… המשימה היא משימת…

קריעה

כדי להגיע ממצרים לארץ ישראל, עם ישראל לא היה זקוק דווקא לנס של קריעת ים סוף, שהרי ניתן לעבור ממצרים לארץ ישראל גם דרך המדבר ללא חציית ים סוף. ברור, איפוא, שהקב"ה רוצה לומר לנו מסר בכך שהנס התחולל דווקא כפי שהתחולל. קריעת הים היא קודם כל קריעה – שמסמלת תמיד פרידה וניתוק פתאומיים וחדים.…

הכרת הטוב

"ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף" (א, ח). אומר המדרש: "וכי לא היה מכיר את יוסף? א"ר אבין: משל לאחד שרגם אוהבו של המלך, אמר המלך – התיזו את ראשו, כי למחר יעשה בי כך. לכך כתב עליו המקרא, כלומר – היום אשר לא ידע את יוסף, למחר הוא עתיד לומר…

מעבדות לחירות

  בפתיחת פרשת משפטים מביאה התורה את כל פרשיות הנזיקין ודיניהם, ויש להתבונן בסדר שבו בוחרת התורה לערוך את הפרשיות: מיד בתחילת הפרשה מופיעים דיניהם של עבד עברי ואמה עבריה, ולאחר מכן – לפי הסדר הזה – דיני רוצח, מכה אביו ואימו, גונב איש ומכרו, מקלל אביו ואימו, החובל בחבירו או בעבדו, כל דיני ממונו…

האם זה מוסרי שאדם ימכור את ביתו לאמה?

שאלה: בפרשת משפטים התורה מתארת מצב לכאורה לגיטימי, שבו אדם מוכר את ביתו לשפחה [שמות פרק כא פסוק ז]: "וְכִי יִמְכֹּר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה לֹא תֵצֵא כְּצֵאת הָעֲבָדִים". כיום כשאנחנו שומעים משפט כזה הוא מעביר בנו צמרמורת – איזו מין תורה זו שמציעה לאב ריבונות מוחלטת כזו על גופה, חייה וחירותה של ביתו? איזו…

האם שמענו את כל עשרת הדברות מאת הקב"ה?

לכאורה מפשט הפסוקים נראה שאכן את כל עשרת הדברות מתחילה ועד סוף שמענו מאת ה', שכן בפתיחת מעמד הר סיני נאמר [שמות פרק כ]: "וַיְדַבֵּר אֱלֹקִים אֵת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לֵאמֹר". ובסוף מעמד הר סיני, לאחר שמופיעות כל עשרת הדברות, רק אז מסופר כיצד העם מבקש ממשה "דַּבֵּר אַתָּה עִמָּנוּ וְנִשְׁמָעָה וְאַל יְדַבֵּר עִמָּנוּ אֱלֹקִים…