2. לא יהיה לך- לא אשתעבד לכוחות חיצוניים - elami-elatzmi.co.il
Go to Top