Projects

המוזיאון של אל עמי – מיהו המנהיג?

שלום לכם, שמחים שעברתם את החדר השני במוזיאון, ולמדתם מהמנהיגים שם שעין טובה היא תכונה חשובה למנהיגים, עכשיו, היכנסו לחדר השלישי במוזיאון, וגלו דברים חדשים. בהצלחה! פתרתם? הערך שיצא לכם הוא הסיסמא לחדר הבא! לחצו כאן וכתבו אותו על מנת לעבור לחדר הבא במוזיאון

Details