מה זה אומר להיות קדוש?

אנשים רבים שואפים להיות קדושים וע"כ יש צורך לברר מה זה אומר למעשה "להיות קדוש"? על הציווי בתורה האומר "קדושים תהיו" מפרש רש"י – קדושים תהיו- גדורים מן ערווה. כלומר, ע"פ רש"י ע"מ להיות קדוש על האדם יש להישמר מאיסורי עריות. לעומת רש"י עומד הרמב"ן החולק עליו ואומר כי קדושים תהיו הכוונה היא לפרוש מהמותרות.…