מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ע'

ע ִשׂי ִתי ִמ ְשָׁפּט ָוֶצֶדק ;ַבּל־ ַתִּנּיֵחִני ,ְלעֹ ְשָׁקי׃ לצערנו ,העולם שלנו טרם הגיע לתיקונו ועל כן אנו נאלצים להתמודד עם אנשי שקר ומרמה .קשה לדעת האם העסקה שהציעו לנו היא אכן עסקה כדאית ,או שמי שעומד מולנו מעוניין רק בכסף שלנו ויעלם ברגע שישיג את זה .אין ספור מאמרים וספרים נכתבו על הצלחה…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ס'

סֲע ִפים ָשֵׂנא ִתי ;ְותוָֹר ְתָך אָ ָה ְב ִתּי׃ מכירים את הביטוי "אל תשגע אותי" ?מכירים את המציאות שמישהו מדבר ומדבר ובאיזה שהוא שלב אתם אומרים "נו, ומה תכל'ס"" ?סעפים" אלו מחשבות לא ישרות ,מלשון "מחשבות מסועפות ."דוד המלך מלמד אותנו כלל חשוב בניהול זמן ובסדר עדיפות"….סעפים שנאתי- " אין לי זמן להתעסק בדברים…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות נ'

נר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ;ְואוֹר ,ִלְנ ִתיָב ִתי׃ ניסיתם פעם להיכנס לחדר חשוך ?אם אתם מכירים את החדר , יתכן ותזכרו היכן יש כיסא והיכן יש ארון .אבל נסו להיכנס לחדר שאתם לא מכירים .אין לך מושג אם יש רהיטים או מכשולים על הרצפה .אין לך מושג אם יש כיסא או שרפרף באמצע הדרך .הסיכוי להיפצע…

Details

שאלות מוסריות במלחמה על הארץ-חלק ב'-היחס לספר יהושע בימי חז"ל

תקופת המקרא וחז"ל "עד המאה ה-19 התקבל ספר יהושע ללא עוררין כתיעוד היסטורי"[1], המקרא עצמו לא מעיר על קושי מוסרי ביחס לעמי הארץ, אין ניסיון להצטדק על רעיון השמדת הגויים. רעיון זה של השמדת הגויים הגרים בארץ כנען משמש כאמצעי להגנה מפני דרכיהם של הגויים ומימוש הצו האלוקי. בדברינו לקמן נרחיב ביחס המקרא לכיבוש הארץ…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט – האות מ'

מה אָ ַהְב ִתּי תוָֹר ֶתָך ;ָכּל־ ַהיּוֹם ,ִהיא ִשׂיָח ִתי׃ אפשר לדעת הרבה על בני אדם לפי מה שהם מרבים לדבר עליו . אם אתה פוגש אדם שחושב שהוא שר בממשלה ,ברור שפוליטיקה היא בחשיבות עליונה אצלו .אדם כזה מיד מקשר כל דבר לפוליטיקה .כשהוא נתקע בפקק ,הוא מאשים את שר התחבורה וכשהוא צריך…

Details

שאלות מוסריות במלחמה על הארץ- פתיחה

לימוד התנ"ך מציג בפני הלומד מידי פעם סיפורים שמעלים שאלות מוסריות לא פשוטות. פעמים ששאלות אלו מופנות כלפי דמויות מרכזיות בתנ"ך כגון התנהגותה של שרה כלפי הגר שאומרת התורה: "ותענה שרי"[1] ופעמים ששאלות אלו מופנות כלפי מציאות שהתנ"ך 'מכיר', כגון, מתן לגטימציה למצב של עבדות. שאלות מוסריות אלו נעשות קשות יותר כאשר מדובר בציווי הא-ל…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט – האות ל'

ְלעוָֹלם ְיהָוה ;ְדָּבְרָך ,ִנָצּב ַבּ ָשּׁ ָמִים׃ לפעמים אנו מרגישים שישנם אנשים השואפים לרמוס כל דבר טוב .מרגישים לפעמים שישנם כאלה בעלי אינטרס לפגוע בקדושת התורה ,בקדושת הארץ ואפילו בקדושת העם .אסור לעמוד מנגד כשרואים בזיון כבוד התורה ,חלילה .אם מישהו היה רואה ספר תורה על הרצפה חס ושלום ,ברור שהוא היה "רץ כצבי "כדי…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט – האות כ'

כְל ָתה ִל ְתשׁוָּעְתָך ַנ ְפ ִשׁי ;ִל ְדָב ְרָך ִיָחְל ִתּי׃ לאדם הסובל מקלאוסטרופוביה ,להיות תקוע במעלית או אפילו בפקק זה דבר שעלול להיות קשה מנשוא .אנשים שחולצו מתחת להריסות לאחר רעידת אדמה מספרים על התסכול מכך שהם שומעים אנשים המחפשים ניצולים ,אך הם לא מצליחים לקרוא להם עקב פציעה או מצב פיזי חלש"…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט – האות י'

יֶדיָך ָעשׂוִּני ַוְיכוְֹננוִּני ;ֲהִביֵנִני ,ְוֶאְל ְמָדה ִמ ְצוֹ ֶתיָך׃ חייל ביחידה מיוחדת מוכן ומזומן לביצוע משימות בלתי שגרתיות בכל רגע נתון .בהתרעה מינימלית הוא מסוגל להיות מוכן ליציאה לקרב ולתפקד באופן יוצא מן הכול ל. אבל גם הוא זקוק למשהו ממפקדיו .הוא זקוק להוראות .הוא חייב לדעת מה עליו לעשות .הוא לא צריך את כל…

Details

מבנהו המיוחד של פרק קי"ט-האות ט'

טוֹב ָע ִשׂי ָת ִעם ַע ְב ְדָּך ;ְיהָוה ,ִכּ ְדָבֶרָך׃ אנחנו לא תמיד מבינים את "שיקולי הדעת "של הקב "ה. שאלת הרע בעולם מעסיקה אותנו מראשית קיומם של בני האדם .גדולי עולם אפילו כמשה רבינו ודוד המלך ביקשו להבין את דרכי ה ' ולא תמיד עלתה בידם .אך עם ישראל למרות כל התלאות ,כל…

Details