5. כבד את אביך ואת אמך- אכבד את הורי ואכיר להם טובה - elami-elatzmi.co.il
Go to Top