Project Plans

ספרי אל עמי

אל עמי מבקשת לחבר בין דורות. בין הורים וילדים, מורים ותלמידים. המשתתפים מקבלים ערכות למידה איכותיות המשמשות כלי למפגש משותף תוך עיון במגוון מקורות ישראל, בשילוב סיפורים המקרבים את הרעיון הנלמד ללב הלומדים. להלן 'טעימות' מספרי אל עמי : הכל במידה 'היינו כחולמים'- 70 שנה למדינת ישראל               אורו של…

Details

מנהיגות ותרומה לקהילה

מנהיגות ותרומה לקהילה –  מתוך אמונה בכוחות הגדולים שיש לנוער שלנו והרצון להוציא אותו לפועל באופן מיטבי אנו שואפים להקמת קבוצה של נוער מוביל התנדבות בקהילה. אנו כבר נמצאים בשיאו של תהליך המכשיר את הנוער לשעת חירום.

יום פטירת רחל אמנו

*הכירות בסיסית עם האבות והאימהות. *משחק מחשב אינטראקטיבי -סולמות וחבלים-בו כמעט רק נופלים. איך ממשיכים לקוות לטוב? *סיפור חייה של רחל אימנו הרצוף מכשולים. *יצירה – קבר רחל בתלת מימד.  

הקדשות

"והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" מעל 9,000 הורים וילדים לומדים מידי שבוע את העלונים של אל עמי. מעל 14,000 הורים וילדים כבר לומדים עם ספרי אל עמי. תרומה שלך תעזור להורים וילדים רבים לחזק את הקשר בניהם. להקדשה בדפי אל עמי או בספרי לימוד חייגו : 04-9978164 – שלומית