- elami-elatzmi.co.il

אני, אתה והגשר

התלמידים ילמדו לחיות בשותפות טובה עם קבוצות שאינן בעלות מאפיינים זהים לקבוצה שלהם (קבוצות בעלות שוני חברתי או תרבותי).

מהן הסיבות בגינן נוצר לעיתים ריחוק בין קבוצות שונות ואיך אפשר לגשר על על השוני, וליצור שותפות אמיתית בין קבוצות ומגזרים בחברה הישראלית.

בפן הלימודי נלמד איך מבססים טיעון, נלמד לפתח יכולת הקשבה הכלה ואמפטיה וכן את אמנות הדיבייט.

בפן החוויתי הפעילות כוללת בין היתר בניית מבצר, ובניית גשר אמיתי וגדול לכיוון המבצר בדרך לחברה בה כולם חיים בשותפות טובה ובאחווה.
מטרת התכנית להקנות לתלמיד יכולת להיפתח חברתית לקבוצות נוספות באמצעות היכולת להציג ולהכיל מגוון דעות רחב.

אני, אתה והגשר

Go to Top