האם חייבים לחגוג את ט"ו בשבט? מה העניין ביום הזה?

ט"ו בשבט הוא חג שאינו כשאר החגים. הוא אינו מופיע בתורה, ולמעשה הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים אותו הוא במשנה במסכת ראש השנה שם המשנה מציינת את ראשי השנים השונים: "ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן-ראש השנה למלכים ולרגלים באחד באלול- ראש השנה למעשר בהמה … באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות. באחד…

מה הנוסח לברכת הבנים בשבת?

לבנים – יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" לבנות- ישימך א-לוקים כשרה רבקה רחל ולאה יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום"