צוות העמותה - elami-elatzmi.co.il

צוות אל עמי-אל עצמי

מנכ"ל העמותה

מנכ

מנהל פיתוח משאבים וקשרי חוץ

מנהל פיתוח משאבים וקשרי חוץ

מנהל פרויקט מרכז לחינוך יהודי

מנהל פרויקט מרכז לחינוך יהודי

מנכ"ל העמותה

              מנכ"ל העמותה- קריגר רוני

             roni@elami-elatzmi.co.il

מנהל פיתוח משאבים וקשרי חוץ

     מנהל פיתוח משאבים וקשרי חוץ-כהן עמוס

                ami@elami-elatzmi.co.il

 

מנהל פרויקט מרכז לחינוך יהודי

מנהל פרויקט מרכז לחינוך יהודי-נתנאל בן אליהו

                 netanel@elami-elatzmi.co.il

Go to Top