פרויקט פנים אל פנים - elami-elatzmi.co.il

יצירת מפגשים משותפים של קשר בלתי אמצעי, פנים אל פנים בתוך החברה הישראלית, לשיח וללימוד משותף ערכי יהודי ציוני מעמיק,

על ידי מפגש משותף בבתים של דתיים-חילוניים באווירה נינוחה וניטרלית.

הפרויקט פועל ב- 5 מוקדים עם 58 פעילים בכל רחבי הארץ.

 

 

תכניות בפרוייקט

Go to Top