המסע לאי-בוד - elami-elatzmi.co.il

המסע לאי-בוד

המסע לאי-בוד

מטרת הפעילות היא חידוש וחידוד החיבור בין הילדים לבין סמלים שונים המופיעים בחיינו כעם וכקהילה. חשיפת העבר ההיסטורי של הסמלים המקפלים בתוכם תוכן תרבותי פולקלור וזהות. למידה חווייתית הגורמת לתלמיד לחשוב על משמעותם של הסמלים השונים המוצגים בפעילות הן לעצמו הן למשפחתו והן לעמו.

בדיקה מחודשת של המושג “סמל”. מהו סמל?! וכיצד הוא משרת את התוכן אותו הוא מבטא?!

שיח פתוח בכיתה עם מצגת מלווה. שיתוף מעולמם האישי של הילדים וחוויותיהם הפרטיות.

משחק זיכרון בקבוצות: על הילדים לזהות את הסמלים ומשמעותם דרך המשחק. כל קבוצה אחראית להצגת הידע שנרכש, עם תום המשחק.

הילדים נכנסים לספינה ו”מפליגים” אל האי-בוד. בדרך מסתערת על הסיפון “פיית השכחה” וגוזלת מהם את כל זיכרונותיהם. הספינה מגיעה לאי-בוד ושם הילדים יוצאים במסע לחיפוש סמלים ומשמעותם, כאשר הם קושרים את הסמלים לזהות האישית והקולקטיבית שלהם בתוך עם ישראל וארץ ישראל. איתור הסמלים (ומשמעותם) באי מתבצע בנוסח חדרי בריחה.

 

תכניות בפרוייקט

Go to Top