הדרך לזהב - elami-elatzmi.co.il

הדרך לזהב

פעילות מאתגרת ומהנה על כללי בטיחות מצילי חיים.

שלוש תיבות אתגר אחת בתוך השניה. הנעולות במנעולים אשר ניתנים לפתיחה רק אחרי פתרון החידות הרלוונטיות לאותה התיבה.

התיבה הראשונה תלמד אותנו כללי בטיחות, ואמרות העוסקות בשמירת החיים.

בתיבה השנייה נלמד על ‘עשה’ ו’אל תעשה’ בכביש וביציאה מן הבית בימי הקיץ החמים.

בתיבה השלישית נפגוש תמרורי דרך וחידות שונות.

תכניות בפרוייקט

Go to Top