23.12.2017

"אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה'"

היום, חלק גדול מהציבור הבוגר והמתבגר "הולך בחושך ".
התלבטויות לגבי החיים, בני זוג, מקום לימודים ועבודה,
תסכולים לגבי בריאות, שאלות באמונה ובדרך חיים ועוד
ועוד….
כל כך התרגלנו לשגרת טרדות ודאגות, שהגענו למצב שאם אדם
מחייך לעצמו ברחוב, חושדים בו למשוגע ח"ו
אך דוד המלך, נעים זמירות ישראל , "המצפן" הרוחני והגשמי
שלנו זועק בקול גדול: "אשרי תמימי דרך "!
מותר ומצווה לשמוח! שמחים ומאושרים הם אלו שדרכם
סלולה וברורה לפניהם. שמחים ומאושרים הם אלו שדרכם
תמימה ושלווה לפניהם. ומי הם "? ההולכים בתורת ה'". לא
משנה אם זה בחור ישיבה שכל עמלו בתורה, או בעל מלאכה
העובד קשה "בזיעת אפך תאכל לחם". אם הדרך שלך היא על פי
תורת ה', דוד המלך מבטיח לך כי הדרך תהיה תמימה ושלימה

 

"אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשוהו"

ממבט ראשון הפסוק הזה נראה קצת תמוה. על פניו היה צריך
לומר "בכל לבם" "או מכל הלב". מה זאת אומרת "בכל לב ? " לב
של מי? ומה ידרשו ?
אלא, מי ששומר את מצוות ה', מי שנמנה עם עובדי ה', כלומר
"נצרי עדותיו –" אשריו וטוב לו, משום שכולם ידרשו בשלומו =
בכל לב. כלומר בלב של כל יהודי ויהודי יש לו מקום !
אנו רואים את זה פעם אחר פעם. לדוגמא, בזמן שהרב מרדכי
אליהו , ל"זצ, שכב על מיטת חוליו . אנשים שלא פגשו אותו, לא
שמעו שיעור שלו, לא קראו ספרים שלו. ילדים וילדות, נשים,
זקנים וטף –. כל עם ישראל מכל הזרמים ומכל הפלגים –
התפללו לשלומו ולרפואתו .
"אשרי נצרי עדותיו , " בכל לב ולב מעם ישראל ידרשו אותו
וידרשו בשלומו