05.12.2018

חשיפה ראשונה לתכנית "קדנה – תיקון עולם" בתיכון אורט גוטמן נתניה.
חלומות ותכנונים יורדים למעשה – מפגש ראשון עם תלמידים

שעומדים לעבור את התכנית המשמעותית הזו.

תכנית "תיקון עולם" בשיתוף פעולה עם ארגון "CADENA" ממקסיקו

עוסקת בחיזוק תחושת האחריות שלנו לסביבה ולעולם שלנו,

בדגש על סיוע למצוקות כתוצאה מאסונות טבע ברחבי העולם.
התכנית משלבת פרויקט יזמות ייחודי של התלמידים אותו הם יציגו

בסוף התהליך בתחרות בינלאומית שתתקיים במקסיקו.