02.06.2019

שלום,
אין חובה הלכתית לענוד טבעת נישואין מלבד בזמן הקידושין שיהיה ניכר כי האישה רוצה בקידושין. לאחר מכן אין חובה בכך.

ברכה וכל טוב.

כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment