02.06.2019

שלום,
אין חובה הלכתית לענוד טבעת נישואין מלבד בזמן הקידושין שיהיה ניכר כי האישה רוצה בקידושין. לאחר מכן אין חובה בכך.

ברכה וכל טוב.