30.12.2018

שלום וברכה,

אומנם בתנ"ך מצאנו חלומות בעלי משמעות (יוסף דניאל וכדומה) אבל היום הגישה הכללית היא כי "חלומות שווא ידברו" ובדרך כלל החלומות הם כתוצאה ממחשבות שהיו ביום או מפחדים הנמצאים בעומק הנפש.
אינני איש מקצוע בפן הפסיכולוגי ולכן לא אוכל לתת לך אבחנה מדוייקת אך אניתן ללכת על פי כמה עצות שנתנו לנו חז"ל.

ניתן לעשות הטבת חלום בזמן ברכת כהנים להלן הנוסח:

"ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך. חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא, בין שחלמתי אני לעצמי ובין שחלמו לי אחרים. אם טובים הם, חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף הצדיק, ואם צריכים רפואה, רפאם כמי מרה על ידי משה רבנו עליו השלום, וכמי יריחו על ידי אלישע, וכמרים מצרעתה, וכנעמן מצרעתו, וכחזקיהו מחליו. וכשם שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה, כן הפוך כל חלומותיי עלי ועל כל ישראל לטובה. ותרצנו ברחמיך הרבים. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי".

כמו כן טוב לתת צדקה.

ברכה הצלחה וכל טוב.