09.12.2020

שלום,

לאחרונה עולה העיסוק באיכות הסביבה בצורה משמעותית. אמרו לי פעם שעשרת הדברות הן תמצית היהדות. האם יש התייחסות לערכים הירוקים בעשרת הדברות?

תשובה:

שלום וברכה,

ראשית, אתה מעלה נושא חשוב מאוד והוא נושא איכות הסביבה. נושא זה אכן צובר תאוצה בשנים האחרונות וזוהי תופעה ראויה שטוב שעלתה עכשיו ושאנו מקווים שתצליח לקדם את העולם שלנו להיות טוב יותר.

בכלל המקורות וודאי שישנה התייחסות לנושא איכות הסביבה. אם זה הציווי לא לעקור עצים "כי האדם עץ השדה לבוא לפניך במצור" ובין אם זה עוד הרבה יותר מוקדם שהקב"ה הניח את האדם בגן העדן "לעובדה ולשומרה" שבפשט הדברים נראה שהכוונה היא לשמור אקולוגית על העולם וכו'.

עם זאת שאלתך היא על עשרת הדברות. עקרונית, עשרת הדברות מדברות על המרקם החברתי שלנו ולא על המרקם האקולוגי ועל כן אינני חושב כי יש שם התייחסות ישירה לדברים.

אך כיוון שעיקרי הנזקים האקולוגיים נוצרים כתוצאה מפעילות האדם נראה לי כי כן יש מקום למצוא התייחסות לנושא בעשרת הדברות והוא הדיבר "זכור את יום השבת לקדשו". האדם פועל ומשכלל את העולם ואת המציאות וזה דבר טוב ונפלא, אבל השבת באה להחזיר אותנו לאיזון, לאיפוס, להתחבר לטבע להתבונן בו. זהו זמן שבא לומר לנו כי היצירה ושכלול העולם אינם חזות הכל אלא יש לשים לב לתכלית ולעוד ערכים במציאות. שים לב שגם כניסתה ויציאת תלויים בגורמים טבעיים שקיעת השמש וזריחת השמש. כשכולנו נמצאים בעולם עם חשמל נראה כאילו "אין צורך" בטבע וישנם מספר דברים שמזכירים לנו אותו ו"מצמידים" אותנו אליו.