11.06.2018

 למה הנוסח הספציפי של התפילות שלנו נצרך? למה אנחנו מחויבים להתפלל כל יום בנוסח קבוע, ולא יכולים להתפלל רק מתוך הלב והנשמה בלי להיות מקובעים למילים שלא תמיד מבטאות את מה שאנחנו מרגישים?

תודה רבה!

תוכן התשובה:

שלום וברכה

מה שאתה מתאר הוא אכן מקומה של התפילה האישית הפרטית, כפי שהייתה בימי התנ"ך.

ברם, על התפילה שבימינו הוטלו משימות נוספות. כיום היא גם המגבש של עבודת הציבור. בימי המקדש, עשו זאת קורבנות הציבור, ההתכנסות הציבורית וכדו'. כיום – "תפילה (גם) כנגד קורבנות", במובן  של עבודה ציבורית. אי אפשר שציבור יתכנס בזמנו של כל אחד ואחד, ויש צורך בזמנים קבועים; אי אפשר שציבור יתכנס ללא נוסח תפילה שכולם שותפים בו – ועל כן הוא תוקן, וגם כשאנו מתפללים תפילת יחיד – אנו עושים זאת בשעה שהציבור מתפללים ובנוסח שהציבור מתפלל.

ועל ידי שתי התפילות – האישית הייחודית והציבורית האחידה – אנו ממלאים את מגוון תפקידיה של התפילה.

כל טוב ויישר כוח