26.06.2018

לבנים – יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום"

לבנות- ישימך א-לוקים כשרה רבקה רחל ולאה יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום"