08.05.2019

השאלה מאוד יפה עמוקה ומעניינית.

אנו רואים כי המים לוקחים מקום מרכזי בחייו של משה ונתחיל בציון האזכורים כשלבסוף ניגע במשמעותם-

ראשית כל אנו יודעים שמשה הוטמן במי היאור על מנת להצילו מגזרת פרעה "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו.

מכאן עולה שמו של משה, התורה מספרת לנו כי בת פרעה קראה למשה משה "כי מן המים משיתיהו" כלומר- הוצאתי אותו מהמים ועל כך נקרא שמו כך.

לאחר מכן אנו פוגשים את האותות שמשה עושה במי היאור- כאשר אם נדייק נראה שמשה מצווה לעשות את האותות אך אהרון עושה אותם בפועל וחז"ל מספרים לנו כי הסיבה שאהרון היכה את היאור במכות דם וצפרדע הוא משום שמשה לא יכל לעשות זאת על מנת שלא יהיה כפוי טובה כלפי היאור שהציל אותו בכך שיכה אותו.

נציין גם את קריעת ים סוף המפורסמת בה משה קורע את הים לשניים,

ולבסוף את כל סיפורי המים במדבר (המתקת המים במרה הוצאת מים מן הסלע פעמיים).

מה המשמעות של כל אלה?

המים מסמלים (בין השאר) את המצב הראשוני, הגולמי. יש בכוחם להשיב אדם למצבו הטבעי הראשוני ובכך לטהרו אך יש בהם גם צד חסר.

הצד החסר הוא בכך שלמים אין "כיוון" או "מטרה" הם פשוט זורמים למקום הכי נמוך באופן פסיבי וזה דורש תיקון. במובן הזה המים הם סמל החומר (מתוך ארבעת היסודות מים אדמה אש ואוויר- מים ואדמה הם היסודות החומריים)

אפשר לומר שיש כאן חומר שצריך שיכוונו אותו למטרה גבוהה יותר ולא רק לזרום הכי נמוך. וזהו תפקידו של משה. משה הוא איש הרוח, האיש שהביא את התורה, ועל כן זה דבר סמלי הוא ששמו מציין את העובדה שהוא "יצא מהמים" , יצא מן החומר וזוהי מטרתו בעולם- לקרוע את הים (החומר) ולתת לו משמעות וצורה.

 

מקווה שהדברים יתיישבו על הלב,

ברכה הצלחה וכל טוב.