23.12.2017

מה אָ ַהְב ִתּי תוָֹר ֶתָך ;ָכּל־ ַהיּוֹם ,ִהיא ִשׂיָח ִתי׃ אפשר לדעת הרבה על בני אדם לפי מה שהם מרבים לדבר עליו . אם אתה פוגש אדם שחושב שהוא שר בממשלה ,ברור שפוליטיקה היא בחשיבות עליונה אצלו .אדם כזה מיד מקשר כל דבר לפוליטיקה .כשהוא נתקע בפקק ,הוא מאשים את שר התחבורה וכשהוא צריך להוסיף עוד כמה שקלים על פירות וירקות הוא מאשים את שר האוצר .הכול זה פוליטיקה ופוליטיקה זה הכול .אצל דוד המלך ,התורה זה הדבר הכי חשוב ועל כן כל השיחות שלו נעות סביב זה" .מה אהבתי תורתך "וכמו אדם שחושב ומדבר כל היום על אהוב לבו ,אצל דוד המלך התורה היא הנושא לשיחתו "כל היום היא שיחתי ."

ֵמאְֹיַבי ְתַּח ְכּ ֵמִני ִמ ְצוֹ ֶתָך ;ִכּי ְלעוָֹלם ִהיא־ִלי׃ מורשת קרב ,תורות לחימה ,סטטיסטיקות ,הסקת מסקנות . הכול טוב ויפה לאחר מעשה ועל מנת ללמוד להבא .אבל בפועל , ברגע האמת ,בשעת קרב ,לא תמיד הכוללים ברורים .הוראות פתיחה באש כתובות בדם ,אך עדיין לא תמיד ברור אם הירי היה מוצדק כאשר כן ירית ,או נצרך כשלא ירית .כיצד האויב יפעל ?מה הוא יעשה ?מי יכול לענות על שאלות כאלו ?דוד המלך אומר "מאובי תחכמני מצוותיך ,"כלומר התורה מלמדת אותי כיצד לנצח את כל אויבי .זכות לימוד התורה מגנה על חיילינו בשדה הקרב" !כי לעולם היא לי ."התורה היא נצחית והיא ניתנה לנו על ידי בורא העולם ברוב רחמיו וחסדיו כדי שנזכה על ידי שנתמוך ונחזיק את התורה הקדושה ב " -אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד ."

ִמָכּל ְמַל ְמַּדי ִה ְשַׂכְּל ִתּי ;ִכּי ֵע ְדוֹ ֶתיָך ,ִשׂיָחה ִלי׃ היכולת ללמוד ממישהו אחר היא תכונה שאין לכל אחד .לא כל אחד מסוגל להבין שהוא זקוק לאחרים שילמדו אותו וידריכו אותו .לפעמים אדם עלול להסתבך מאוד ,פשוט משום שהוא מסרב לקבל את העובדה שמישהו אחר מסוגל ללמד אותו משהו . אך דוד המלך לא חשב כך" .מכל מלמדי השכלתי ,"מכריז ואומר דוד המלך .אני מוכן ללמוד מכל דבר ומכל אחד ,כי אני מאמין שבכל דבר אוכל למצוא מסר בעבודת ה ,'שהיא "שיחה לי ,"ורק על זה =)עדותיך (אני מדבר כל היום .

ִמְזּ ֵקִנים ֶא ְתבּוָֹנן ;ִכּי ִפקּוֶּדיָך ָנָצ ְר ִתּי׃
אם אדם רוצה ללמוד מה טוב ומה רע ,אין כמו "חכמת חיים"של זקני השבט ,לקבל מהם הדרכה והכוונה" .מזקנים אתבונן ."אני רוצה לשמור על פקודי התורה ,אני רוצה ללמוד מה כן ומה לא לעשות .על כן אני הולך למורה דרך ראוי ואני מתבונן על התנהגותם של הזקנים ושל בעלי הניסיון .אני רואה את חכמתם ואת סבלנותם ואני לומד כיצד לעבוד את ה 'יותר טוב .עוד דבר ,אני מתבונן על הזקנים ,כיצד נהיו חלשים וכיצד אוזניהם ועיניהם נחלשו וזה "מעמיד אותי במקום ,"כי אני מבין שעתידו של כל אדם זה להזדקן ולהיחלש ולכן חבל על כל דקה , כדברי שלמה המלך "כל אשר בכוחך עשה ."כי למרות שכולנו מקווים להיות תמיד בריאים וחזקים ,אך אם לא תעשה מה שאתה יכול לעשות היום ,מי מבטיח לך שמחר תוכל לעשות את זה?

ִמָכּל אַֹרח ָרע ָכִּלא ִתי ַרְגָלי ;ְל ַמַען ,ֶא ְשׁמֹר ְדָּבֶר ָך׃ אי אפשר לתפוס את המקל משני הצדדים .או שאתה עובד ה 'או שאתה לא .לכולנו יש יצרים וכולנו צריכים להתמודד עם פיתויים וניסיונות .זה מובן וזה חלק אינטגרלי מהחיים שלו . נוצרנו כדי להתמודד עם יצר הרע שלנו ולנצח ובכך להיחשב עובדי ה 'באמת .הקב"ה לא בא בטענות אם למרות שניסית בכל כוחך ,לפעמים נפלת .אבל הכיוון הכוללי צריכה להיות ברורה : "מכל אורח רע כלאתי רגלי ."אני לא מתקרב לדרך הנוגדת את התורה הקדושה .ואני עושה זאת כסייג וכעזר "למען אשמור דברך ,"כי אני לא רוצה ליפול בעבירה ובכך לפגום חלילה בקשר שלי עם הקב "ה. כי להיות קרוב לקב"ה יותר חשוב לי מכל מה שהחטא יכל להציע .

ִמ ִמּ ְשָׁפּ ֶטיָך לֹא־ ָס ְר ִתּי ;ִכּי־אַ ָתּה ,הוֵֹרָתִני׃ על מנת להעביר מסר לתלמידים ,באופן שהמסר ישאיר רושם על התלמידים לאורך זמן ,יש להמחיש את הרעיון המועבר וכן להלהיב את התלמידים ,שיתרגשו מהחומר הנלמד . לימוד מתוך התלהבות זוכרים יותר טוב מאשר לימוד מתוך שעמום .כמוכן , כשמגיעה דמות מיוחדת להעביר שיעור או הרצאה ,נוטים לזכור את החומר יותר טוב מאשר אם מישהו שהציבור "רגיל אליו " יעביר את אותם תכנים .דוד המלך אומר "ממשפטיך לא סרתי ," אני לא אעזוב את דרך התורה ,לא ישפיעו עליי כל הסובבים אותי ,כי היה לי מורה מדהים "כי אתה הורתני ,"אתה לימדת אותי את תורתך הקדושה .אני ממש מרגיש שאתה מכוון אותי

ואתה פותח את לבי ומוחי בתורתך .ומסרים שנלמדים "מפי הגבורה ,"אי אפשר לשכוח לעולם) .יש סיפור מפורסם ומומלץ מאוד לקריאה ,שרבי שלמה קרליבך ,זצ"ל היה מספר על "מושל'ה גנב "שממחיש את השפעת התורה הנלמדת באופן יצא דופן על הלומד ,אך אין כאן המקום להאריך .(

ַמה ִנּ ְמְלצוּ ְל ִחִכּי ִא ְמָר ֶתָך ,ִמ ְדַּבשׁ ְלִפי׃ אם נשאל ילד מה החלק הכי כיף בסעודת ליל ראש השנה ,רוב הסיכויים שהילד יענה "תפוח בדבש ."הרי הוא מתוק וטעים לחיך ,בבחינת "מה נמלצו לחכי ."אם דוד המלך היה מחבר היום את ספר תהילים ,הוא יכל להזכיר אולי שוקולד או סוכריית טופי ,היותר זמינים ומוכרים לילדים כיום .אך המסר הוא אותו מסר .דמיינו את המאכל הכי מתוק והכי טעים .אצל דוד המלך ,כל מאכל הוא טפל וחסר טעם לעומת אהבתו "לאמרתך ,"כלומר התורה הקדושה !ככה גם עלינו ללמד את ילדינו ותלמידינו .עלינו להמתיק את התורה ,שיראו את המתיקות שיש בעבודת ה 'ולא רק את המותר והאסור .למותר ואסור יש טעם טפל של ספר חוקים ישן .התורה שלנו מלאה בסיפורים ומסרים מעבר למותר ואסור .סיפורי מסירות נפש של אבותינו וחיילינו על קדושת התורה ,העם והארץ .עלינו לספר להם איזה אנשים מתוקים מדבש היו הבעל שם טוב ותלמידיו . איזה אנשים מתוקים מדבש היו הגאון מווילנא ותלמידיו .איזה מתוקים מדבש הם כל מי שחי על פי התורה באמת .וכמובן ,כמה מתוקים מדבש הם יכולים להיות …מדבש לפי !

ִמ ִפּקּוֶּדיָך ֶא ְתבּוָֹנן ;ַעל ֵכּן ,ָשֵׂנא ִתי ָכּל־אַֹרח ָשׁ ֶקר׃
החלטות משתנות בהתאם לנקודת המוצא של המחליט .אדם שגדל בבית "ייקי "יגדל אחרת מאשר אדם שגדל בבית ללא מסגרות בכלל .דוד המלך אומר שנקודת המוצא שלו היא "מפיקודיך ."הוא רואה את התורה לנגד עיניו ולכן כשהוא רואה "אורח שקר ,"שהוא ממש ההפך מהתורה ,הוא לא מסוגל לסבול את זה ועל כן הוא אומר "על כן שנאתי כל ארח שקר ."זה ממש נוגד את החינוך שלו ,את המנטליות שלו וכל מה שהוא גדל עליו . כשילד רואה אורח חיים של התבוננות בתורה ,שימוש בתורה כספר הדרכה בכל מה שההורים עושים ,הילד יתקשר לתורה באופן יוצא מן הכול ל. הוא יבין את האמת שמאחורי פקודי ה ' וממש ישנא כל דרך חשיבה אחרת .מלשון "על כן שנאתי כל אורח שקר ."