10.10.2018

שאלה:

התורה מלאה באיסורים של עבודה זרה – זזה נראה כבר ממש לא רלוונטי לימינו! ראית מישהו היום שרוצה להשתחוות לפסל? להקריב קורבן לעץ?

האם אפשר פשוט להתעלם מהחלקים האלה שבתורה?

תשובה:

כשקוראים את הדיבר "לא יהיה" בהחלט אפשר לחשוב שהוא שייך רק לזמנים עתיקים.

מה זה שייך אליי – עבודה זרה? אלוהים אחרים?

העובדה שהציווי מופיע בעשרת הדברות מדגישה ומלמדת אותנו כי דברים אלו נצחיים ורלוונטיים בכל דור ודור. מהי אם כן העבודה הזרה של ימינו?

עבודה זרה היא השתעבדות לכוחות חיצוניים, העלולה להוביל עד כדי התנהגות לא מוסרית, עד כדי כך שאני – כבר לא באמת אני וצלם האלוקים שבי הולך לאיבוד.

תארו לעצמכם אדם שכל חייו סובבים סביב דבר אחד – כסף. הכסף אצלו הוא מעל הכל. למענו הוא מוכן לשקר, לרמות, לשחד ואף לרמוס אחרים.

אדם כזה הוא משועבד והעבודה הזרה שלו היא רדיפת הכסף. הוא מאבד את ערכי הליבה הבסיסיים שלו, את הקוד המוסרי שלו. למעשה, הוא מאבד את עצמו.

באותו אופן ישנה הסכנה להשתעבד למעמד חברתי, להצלחה ולניצחון.

גם הסמארטפונים ובכלל המסכים לסוגיהם עלולים להיות עבודה זרה אם במקום שאנו נשלוט בהם – הם ישלטו בנו.

כל אחד מאתנו רוצה להצליח בחיים, להיות במעמד חברתי גבוה ונחשב. אך אם המטרות האלו הן "מעל הכל" ולמענן אנו מוכנים לרמוס ערכים ומוסר, ללא כל קווים אדומים, הרי שהן הופכות להיות עבודה זרה.

זהו הנזק הרב של העבודה הזרה. אלוקים נותן לנו קוד מוסרי בעשרת הדברות: לא לרצוח, לא לגנוב, לא לחמוד. משמעותה של ההשתעבדות לאלוהים אחרים היא לעשות את ההיפך.

בניגוד לעבודה הזרה הרי שלנו יש לנו את העבודה שלנו: לקיים את עשרת הדברות שהם ערכי הליבה שלנו והמהווים את הקוד המוסרי שלנו, לשמור על צלם האלוקים שבנו, לחיות ולעשות טוב.