24.01.2019

תבלינים הנאכלים יש להפריש מהם תרומות ומעשרות.

תבלינים שאינם נאכלים בכלל אלא מיועדים רק לנתינת טעם אין צורך לעשר לדעת רוב הפוסקים.

ולדעת הראשל"צ הגר"מ אליהו שליט"א – חייב, ולכן הרוצה להחמיר יפריש ללא ברכה.

לגבי עלי נענע, מי שרגיל באכילתו (או לערבו עם סלט) יש לו להפריש ממנו תרומות ומעשרות עם ברכה.

אולם למי שאינו רגיל באכילתו, ואינו עומד אלא להריח בו, או להטעים את התה, פטור מתרומות ומעשרות .