06.06.2019

שלום וברכה,

אסור לך להזיק לממון חברך משום סיבה. ממונו הוא שלו וזכותו ואחריותו להשתמש בו כראות עיניו בלי שיוזק מצד איש אחר.

היות ונראה כי אכן אכפת לך ממנו- אתה יכול לנסות ולדבר איתו בשיחה חברית על נזקי העישון הכבדים וחשיבות הבריאות.

 

ברכה וכל טוב.